PERNIAGAAN KECIL KATERING memberi pendedahan kepada pelajar tentang proses memulakan aktiviti perniagaan, dokumen perniagaan dan asassimpankira. Pelajar akan menjalankan perniagaan kecil berbentuk catering dengan mengamalkan konsep serta kemahiran yang telah dipelajari dan memperkenalkan kos yang terlibat dalam pengiraan harga jualan produk dan untung-rugi.

OPERASI RESTORAN memperkenalkan perancangan dan pelaksanaan operasi restoran dalam pelbagai jenis tatasajian dan spesifikasi tugasan bagi seorang staf dapur dan restoran. Pelajar mempelajari amalan dapur dan restoran di dalam situasi operasi yang sebenar.